Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

vyhodnotenie činnosti


 

ZO ÚŽ vo Veľkom Šariši

18.2.1998 – 18.2.2018

 

Stručný prierez podujatí, ktoré boli počas 20-ročnej činnosti organizácie medzi členkami obľúbené

(výpisy z kroník)

 

18.2.1998 – znovuzaloženie dobrovoľnej, apolitickej ženskej organizácie v reštaurácii „Medulienka“ za prítomnosti 16 žien , ktoré prejavili záujem o prácu v ženskej organizácii

Organizácia bola znovuzaložená z podnetu p. Magdalény Miščíkovej

Hneď na prvom stretnutí bol zvolený 5-členný prípravný výbor v zložení: p.Dubecká D., p. Rolíková K.,p.Suchá R., p.Marcinová M.,p.Slaninková T.

Za mesiac február sme získali 40 členiek

Organizácia prijala /napriek výhradám niektorých členiek.../pomenovanie

Základná organizácia ÚŽS a začala pracovať podľa stanov ÚŽS.

Doteraz patríme pod OO ÚŽS v Prešove, ktorú vedie p. Anna Janigová

 

Prvý rok činnosti – 1998

21.2.- hneď 3 dni po vzniku org. sa uskutočnilo I. Fašiangové posedenie o „Najlepšiu šišku“, symbolickým vstupným bol práve tanier so šiškami.

Účasť: 50 žien

- 24.2. – Stretnutie s ústrednou predsedníčkou ÚŽS p. Mudr. I.Belohorskou - 4 členky

- pomoc pri zabezpečení účasti žien na kult.akadémii k MDŽ v kinosále

Účasť: 150 žien

- 9.3. – účasť na podujatí o „Najkrajšiu kraslicu“ v Bardejove

Účasť: 5 členiek

- 10.3. – stretnutie výboru s členkami výborov KD a ZTPCCH v Klube dôchodcov

Účasť – 15 žien

- 18.4. – stretnutie s vizážistkou – starostlivosť o pleť

- 10.5. – slávnostná akadémia ku Dňu matiek v kinosále

Účasť: 150 žien

- 22.5. pomoc MsÚ a Komunitnej nadácii pri výsadbe zelene v meste

Účasť 10 žien

M á j : vyhlásenie I.ročníka súťaže o „Najkrajšiu záhradku“

- 7.6. – Výlet pod Šar.hrad „Chyžka“ – k MDD hry,súťaže,harmonika, opekanie z vlastných zásob

- 25.10 - „Čaj o piatej“ – stretnutie s dôchodcamiv  Mesiaci úcty k starším

Účasť: 22 ľudí

- 11.11. – Stretnutie s účastníkmi súťaže o Najkrajšiu záhradku

Účasť: 20 ľudí

- 7.12. „Vianočná výzdoba stola“I.ročník predvianočného posedenia – – ikebany,ochutnávka vianoč.pečiva pri šálke čaju

Účasť: 43 žien

- 31.12. SILVESTER na hrade i v klube...

 

Rok 1999

 

- 15.2. – II.ročník Fašiangový večierok

Účasť:80 ľudí

- 8.3. – sláv.akadémia k MDŽ plná kinosála Účasť:150 ľudí

- 26.3. Deň narcisov – pomoc pri predaji kvetov v spolupráci s Ligou proti rakovine

Účasť: výbor+ dobrovoľníčky

Marec : - I. ročník výstavky „Veľkonočná výzdoba stola“ v knižnici - v spol. s KK MsÚ

Apríl - Máj: - II.ročník - „Najkrajšia záhradka“ (v nov.na vyhodnotení: 18 ľudí)

Máj: - sláv.akadémia ku Dňu matiek

- vysádzanie kvetov na pešej zóne

Účasť:10 žien

August-september-október – „Veľké upratovanie“ po maľovaní klubu dôchodcov – MsÚ nám pridelil miestnosti

!!! už máme novú klubovňu spoločne s KD !!!

16.11. – II.ročník predvianočného posedeniaNad receptami starých mám“ Účasť:27 žien

30.12. – Čaj o piatej – s bývalými funkcionárkami ženského hnutia na záver Medzinár.roku seniorov

Účasť:12 žien

 

ROK 2000

 

Január: - liečivé rastliny a ich využitie v domácnosti /p.Rolík Š./

Február: - BONSAI – všetko o  ich pestovaní /p.Krešňák O./

- 19.2. – III.Fašiangový večierok

Marec: - MDŽ a prijatie u primátora

- Jozef Tomášik Dumín – 100.výr.nar. stretnutie s príbuznými nad knihou “Spevy mojej doby“ a „Chlapec a husle“v spolupráci s p.Levendovským z MMaG

Apríl: - II.ročník „Výstava ručných prác a kraslíc“ k Veľkej noci

Máj: - III.roč.“Najkrajšia záhradka, okno a balkón“

Jún: - Mamky,babky,vnúčatá – ekovychádzka „pod Bikoš“ pre deti k MDD – hry,súťaže

- 14.10 - I.roč. - „Jesenná výstava výpestkov“ – v zasadačke MsÚ v spolupráci so záhradkármi

- „Halloween“- Najkrajšia tekvica - ukážka zdobenia tekvíc

December: - III.ročník predvianočné posedenieVianočné pečivo našich mám“

 

Rok 2001

 

Január : - „O nás – pre nás“ – stretnutie so ženskou lekárkou Mudr.Múdrou

- IV.Fašiangový večierok s hudbou

Február: - „Ako byť krajšia“ – stretnutie s kaderníčkou a kozmetičkou p. Mihoková, p. Drabová

Marec: - 8.marec - MDŽ

- III.ročník Výstavy kraslíc a ručných prác s veľkonočným motívom

Apríl – Máj: - IV.roč. „Najkrajšia záhradka

- Deň narcisov

- Deň matiek

Jún: - Zavárame... – výmena receptov 3 generácií...

September: šijeme, pletieme...

Október: - II.ročník Jesenná výstava výpestkov v spol. so záhradkármi

November: - vyšívame, háčkujeme – vianoč.motívy...

December: - IV.roč. – „ Vianočné ikebany“- spoločné zhotovenie výzdoby vianočné posedenie s ochut.vian.pečiva

 

Rok 2002 - 2003

 

- 5.výročie činnosti Motto: Človek potrebuje človeka, aby bol človekom... (neznámy autor)

... malé odmlčanie výboru i kronikárky...

Každoročne opakované podujatia, ktoré si ženy obľúbili, napr.:

- jarné a jesenné brigády pri upratovaní priestorov, spojené s opekaním

- oslavy 8.marca MDŽ a májový Deň matiek

- 1-dňové výlety cez dovolenkové obdobie

- večer v klube - tvorivé dielne počas klubovej činnosti

- cvičenia s hudbou

- „Čaj o piatej“ – spojený vždy s počúvaním hudby

- nácviky ľudových piesní na rôzne príležitosti

- spoločné dovolenky...

a tiež : - účasť jednotlivých členiek na každoročne opakovaných podujatiach OO ÚŽS, či iných organizácií nebudeme už stále opakovať

- buď ste sa ich zúčastňovali priamo, alebo ste sa o nich dozvedeli na hodnotiacich členských schôdzach...

- spoluprácu s organizáciami v meste a  účasť na ich podujatiach

 

Rok 2004

- 7.ročníkov fašiangových posedení prerástlo do... I.ročníka Maškarného bálu, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s KD dňa 24.1.za účasti 40 ľudí a tešil sa veľkej obľube. Hudobný doprovod p. Stano Novotný

- naše „malé“ jarné výstavky , poriadané každoročne, vyvrcholili t.r. výstavou

JAR V GALÉRII

pripravenej dňa 29.3. na celý mesiac - v spolupráci s MMaG, ktorej kurátorkou bola p. Vierka Rusiňáková. Pochvalu za aktivitu si však zaslúžili všetky členky, ktoré sa do prípravy zapojili.

Výstava s počtom návštevníkov 630, zožala veľký úspech !

- uskutočnil sa I.ročník - spoločnej zahraničnej dovolenky ÚŽ a KD CAREVO - BULHARSKO

- spokojnosť účastníkov, až na výhrady k doprave autobusmi... ( 2 autobusy)

 

Rok 2005

 

II. ročník – Maškarný bál – obľúbené podujatie nielen členiek, ale aj našich sympatizantov

- II.ročník - spoločnej dovolenky ÚŽ a KD

BIBIONE - TALIANSKO (1 autobus)

- VIII.ročník – Vianočné posedenie - spoločná výzdoba priestorov – niektoré členky upravovali stoly, iné robili ikebany, ďalšie piekli a zdobili vianoč.pečivo – posedeli sme si pri dobrom čajíku a vianočná výstavka sa opäť vydarila ...

 

Rok 2006

 

- III. Maškarný bál seniorov...

- IX.ročník Najkrajšia záhradka, okno, balkón

- III. spoločná dovolenka Šírava – Kaluža

- veľmi vydarený Večer v klube za účasti p. Anny Drutovičovej a jej sestry, ktoré nám predviedli a hneď aj naučil i ako sa robia bábiky zo šúpolia a kytičky z listov...

- VII. ročník jesennej výstavy „Nepodarky prírody“ po skončení ktorej sa z najväčšej oranžovej tekvice (od p.Stejskalovej) pripravil spoločne sterilizovaný tekvicovo- zeleninový šalát s mrkvou – chutil všetkým ...najmä keď pri ňom zavoňala pečená klobáska...

- Večer v klube – zdobenie perníkov (p.Palková I. – Š.Michaľany) na

IX.ročník výstavky s vianočnou tematikou

- Večer v klube – spoločné zhotovovanie papierových tienidiel na čajové sviečky

 

Rok  2007

 

Podľa pokynov príslušných okresných orgánov sa fotografie nemajú nalepovať do kroník...dôvodom je poškodenie písomných materiálov od lepidiel. Prílohu kroniky majú tvoriť fotoalbumy.

Príloha kroniky: Fotoalbum

Zverejnenie činnosti: web stránka:www.zeny-saris-zeny.wbl.sk ...kde je uverejnená celá činnosť našej organizácie od jej založenia, história, vyhodnotenia činnosti, plány činnosti, pozvánky na jednotlivé podujatia a najmä fotogaléria – ktorá prezentuje celú našu činosť...

IV. ročník Maškarný bál

- na intenzite nabrali pravidelné Cvičenia s hudbou s účasťou 10 žien, niekedy aj viac, niekedy zas menej...

- marec – apríl – každoročne poriada OOS v spolupráci s OO ÚŽS súťaž Vansovej Lomnička, pochváliť sa môžeme účasťou našich žien z Veľ. Šariša, ktoré reprezentovali našu ZO ÚŽ, a to p. Mária Orgonášová a p.Viera Rusiňáková

- X.ročník výstavky JAR V KLUBEt.r. nesplnil naše očakávanie čo sa týka návštevnosti, predsa priestory v galérii boli pre ľudí zaujímavejšie a hlavne dôstojnejšie ...

KLUB-DVOR-ZÁHRADA veľmi vydarené podujatie za účasti16 členiek a členov ÚŽ a KD pod vedením p.M. Kolesárovej a K. Novotnej – umývanie okien, pranie záclon, vysávanie, umývanie podláh, ometanie stien, čistenie kuchyne a kúpeľne, úprava stolov, vyhrabávanie dvora a predzáhradky,vysádzanie na záhrade... no bolo toho na 1 deň veľa, alwe vďaka dobrej „deľbe práce“sme to zvládli...

Po dobre vykonanej práci chutil guláš, ktorý nám z našich vlastných zásob navarili prítomní muži...

- X.ročník Najkrajšia záhradka, desať rokov činnosti, toľko rokov tejto súťaže, vždy s problémami, ale dokázali sme to...

- IV.spoločná dovolenka ÚŽ a KD - Chorvátsko-Vodice-Morski rak ako pokračovanie letnej činnosti...

- nezabudli sme ani na 1-dňové výlety na termálne kúpaliská a bazény u nás i  v zahraničí, napr. Vyšné Ružbachy .. .a po krásne strávenom dni v bazénoch dobre padol obed na salaši u Franka...

- zúčastnili sme sa aj ďalšieho 1-dňového výletu, ktorý raz ročne poriadá KD: tentokrát to bol Bardejovský jarmok - s krásnymi ukážkami ľudovo- umeleckej tvorivosti...

- Prvý krát sa uskutočnila Návšteva žrebčinca a jazdiarne

No čo myslíte ako bolo? bolo to super, ani jedna z nás nikdy nestála tak blízko pri koňoch, nie to, žeby niektorá z nás na nich aj jazdila. Aj to sme zvádli...Bolo to super... Škoda len, že nás na bicykloch prišlo iba 5...

- 790. výr. osláv mesta - po prvýkrát od vysádzania zelene nás oslovilo mesto, (odd.kultúry – p. Perecárová), aby sme pomohli pri výzdobe stolov pred parkom, podarilo sa, obe strany boli spokojné...Foto: album a web stránka

- VIII.ročník jesennej výstavy TEKVICOVÁ KRÁSA naozaj veľmi vydarená...všetky sme si dali záležať... vyše 20 druhov rôznych tekvíc a tekvičiek krášlilo naše stoly. Tentokrát si ju prezrel každý kto ju vidieť chcel...je nám jasné, že u niekoho nezaberie ani osobné pozvanie – kto chce, hľadá spôsob ako prísť, kto nechce, hľadá dôvod prečo neprísť..

- I.ročník Mikulášska tržnica (škoda, že hneď aj posledný... bolo nám povedané, že nemáme registračnú pokladňu, aj keď sme to nerobili kvôli zárobku, ale aby sme prezentovali našu činnosť... foto: fotoalbum a web stránka

Pred príchodom Mikuláša na pešiu zónu, sme pri každom z 10 stolov predávali niečo iné : varené víno, pečenú klobásu, kávu i čaj, vlastné vianočné pečivo, Mikulášske balíčky na poslednú chvíľu, Vianočné miniatúry, Vianočné ikebany, ale aj Nealko a bagety...vďaka pomoci ved.pred.Lahôdky, p. Kolšovskej, ktorá ochotne vyšla v ústrety – ďakujeme jej aj všetkým členkám, ktoré sa podieľali na výzdobe stolov i pri predaji.

Najviac nás tešilo, že ľudia mali záujem o to, čo sme im pripravili, že takúto atmosféru sme pripravili prvýkrát značne veľkému počtu ľudí, ktorí prišli so svojimi  deťmi privítať Mikuláša.

..a nepáčilo sa nám, že sme toto podujatie už nemohli zopakovať. Zdá sa nám,že Šariš ako taký, je dosť veľký na to, aby mohol poriadať aj týždenné Vianočné predajné trhy s príchodom Mikuláša, ľudia by si zvykli ...koľko malých predajcov by predalo svoje výrobky pred sviatkami...a naši starší ľudia by nemuseli za nimi do Prešova.

- naše nové podujatie sme nazvali Možno príde aj Mikuláš... (I.ročník s týmto názvom) prišli a hneď dvaja a rozdali aj balíčky, na ktoré sme sa sami zozbierali.

Príjemný večer nám spestrili: naša členka p. Marta Purdešová ľudovým rozprávaním, potom nám vnučky našej členky p.D. Dubeckej priblížili históriu pečenia vianoč.pečiva a zaspievali pár vianočných piesní. Po celý večer zneli potom príjemné melódie s vianočnou tematikou.

- tradičné Predvianočné posedenie pri šálke čaju, či vareného vína, tentokrát pod názvom výmena receptov z internetu... splnilo svoj účel, prítomné členky však dosvedčili, že recepty našich mám a starých mám boli predsa len lepšie...

 

Rok 2008 - 10 rokov činnosti ZO ÚŽS

 

Motto: Nebojím sa zajtrajška, lebo som videla včerajšok a milujem dnešok...neznámy autor

 

18.2.1998 – 21.1.2008 slávnostná HČS pri prílež.10.výr.znovuzaloženia ženskej

organizácie v našom meste...

...niekedy mal Slovenský zväz žien u nás 220 členiek. Z kroník sme však nevyčítali, či boli rovnako aktívne v činnosti...My ich máme dnes 35 – do pravidelnej činnosti sa ich zapája asi 20. Všetky však prídu aspoň na niektoré z našich podujatí.

To záleží aj na zravotnom stave našich žien, keď ako sa hovorí život mieni, osud mení...

Prvýkrát sme vypracovali spoločný Plán činnosti pre ÚŽ a KD – aby sme mali väčšiu účasť na podujatich. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ v hre na flautu, pod vedením p.uč.jána Nastru. Za OO ÚŽ sa schôdze zúčastnila jej predsedníčka p.Anna Janigová.

1.3.- 8.marec MDŽ – spoločná návšteva kultúrneho programu za účasti R.Kazíka a predstaviteľov SMERu v DJZ Prešov. (11 čl.)

7.3. popoludnie s kultúrnym programom v PKO PO, org.MsÚ PO OO ÚŽS (5 čl.)

10.3.slávnostné zasadnutie OO ÚŽS v PKO PO – (8 čl.)

12.3.spoločné stretnutie s primátorom mesta pre všetky členky – zasadačka MsÚ

14.3.okresné kolo súťaže Vansovej Lomnička p.V.Rusiňáková – I.miesto – postup do KK

- V.Maškarný - tentokrát Country bál... a opäť bolo fajn...

14.-25.marca - Veľká noc kedysi...pod týmto názvom sme pripravili výstavku tkaných prác, výšiviek, drevených výrobkov,korbáčov,textilných košíčkov na kraslice, i samotné maľované a dierkované kraslice. Okrem korbáčov, boli všetky vystavené práce zhotovené našimi členkami.

31.marec – stretnutie s herečkou a diplomatkou p. Magdou Vašáryovou, v rámci podujatí k Mesiacu knihy, v spolupráci s miestnou knižnicou...no, to tu teda ešte nebolo, aby sme mali možnosť stretnúť sa naživo s takou herečkou ako je p.Magda Vašáryová – Lasicová a nemusieť vycestovať do Bratislavy...

31.5.Stretnutie pri „Chyžke“ - účasť na podujatí Matice slovenskej

Júl – August – dovolenkové obdobie – organizovanie 1-dňových výletov...

Jeseň v Klube – jesenná úprava priestorov i areálu – dvora a záhrady - jesenná výstavka „Nepodarky prírody“ - dopestované výpestky...

Šijeme spolu - „obšívanie“ bábik a tvorenie Mikuláškov na Vianočnú výstavku...

Čaj o piatej s ochutnávkou medovníkov – zdobil mladý pán Sučko...

Možno príde aj Mikuláš ...II. ročník

 

 

Rok 2009

 

Motto: Ak poznáš človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce...

 

Január: HČS

Február: VI.Fašiangové posedenie v maskách, no ďalší maškarný bál, aj keď t.r. bolo masiek akosi menej, možno preto, že sa vymenila aj zostava návštevníkov...ale na odbrej nálade sa to neodzrkadlilo. Opäť bolo fajn...

Marec: 8.marec MDŽ - na MsÚ – spomienková slávnosť

Apríl: Spoločná brigáda – jarné upratovanie piestorov klubu i celého areálu...

Máj: „Čaj o piatej“ – počúvanie hudby ( pri príl.Dňa matiek), každý rok prezeráme kroniky a albumy a spomíname na naše bývalé členky...

Jún: Poldenná vychádzka na bicykloch (po novom cyklistickom chodníku okolo Torysy až na Šidlovec), koľkože bolo tých bicyklov, 5,6,7?

Júl-August: Sárospatak – Kissvárda – Tiszaújváros - Vrbov spoločné návštevy termálnych bazénov

August: Návšteva bývalej členky – bývalej ženskej organizácie – SZŽ – rómky Verony Bílej, pri príležitosti životného jubilea 85 rokov. Výlet k tejto bývalej členke sme podnikli na bicykloch, bolo nás takmer 10 a všetky sme jej zobrali ako darček to, čo sme mali v našich špajzoch...zemiaky, zeleninu, kompóty, ale aj sladkosti a kyticu kvetov...a veruže sa potešila.

September: Stretnutie pri „Vatre“ – k 65.výr.SNP- účasť na podujatí MO Matice slovenskej v lesíku pri kolkárni...

- „Na podpinkách boli sme...“ (zber húb v Dúbrave) – koľkože nás tam bolo, asi 5 a každá mala plný košík...keďže aj počasie prialo, strávili sme spolu príjemné dopoludnie...

Október: Mesiac úcty k starším – org. OO ÚŽS v PKO (5 čl.)

Čaj o piatej v klube – pre všetky členky

November: ...a opäť sú tu Vianoce – tvoríme z papiera – výzdoba okien i miestností

December: Mikulášske posedenie – ZO Drienov (5 čl.)

Možno príde aj Mikuláš – III. ročník na čaji o piatej v klube

 

Rok 2010

 

Motto: Človek žiada málo, ale chce, aby to málo bolo príjemné a nenechalo na seba dlho čakať...

 

Júl: spoločná dovolenka – Bešeňová – l0 členiek

December: z poverenia OO ÚŽS v Prešove sme pre členky ÚŽ z okresu Prešov pripravili - Mikulášske posedenie – pre zástupkyne zo všetkých organizácií v okrese...asi 50 žien. Kultúrny program vzhliadli v miestnom kine, na ktorom vystúpili deti  MŠ,ZŠ a ZUŠ. Jedným z bodov programu bolo aj vystúpenie speváckej skupiny KD a ÚŽ s pásmom ľudových piesní. Na harmonike doprevádzal p.Jožko Matyáš, z PO, ktorý sa popri nácviku programu stal pravidelným hosťom KD a ÚŽ . Dá sa povedať aj náš Mikuláš prišiel...(štvrtý krát).Po skončení programu sme prítomné ženy privítali vo vianočne vyzdobenej klubovni, kde sme ich ponúkli chutným gulášom /mäsom prispel MsÚ/a svojpomocne upečeným vianočným pečivom. Makovníky a knedle sme dostali darom z pekárne p.Ing.Orosa, vtedajšieho primátora. Mikulášske čižmičky ušili naše členky pod vedením p.Dopirákovej R. tieto sme naplnené venovali všetkým ženám.

 

Rok 2011

Motto: Vzácna je doba, keď môžeš hovoriť čo chceš a hovoríš čo cítiš...Tacius

 

Nastal čas fašiangových zábav, maškarných bálov i plesov a my sme sa rozhodli t.r. zorganizovať:

Január - I. PLES SENIOROV - v reštaurácii „Šariš Park“, a to 29.1. –na tomto opäť vydarenom podujatí bolo prítomných – 80 ľudí – a do tanca im hrala hudobná skupina p. P.Haasa z PO.

 

Február – Šarišská kvapka krvi – v spol. s KIC upiekli sme 300 ks medovníčkov s erbom mesta

- 19.2. - Fašiangové posedenie pri šiške

21.2. - HČS, na ktorej každá členka obdržala medovníček s logom ÚŽS

Marec: patril zhotovovaniu veľkonočných kraslíc tradičným i netradičným spôsobom a  pleteniu košíkov z papiera, pečenie a zdobenie medovníkov

Apríl – Tvorivé dielne v spolupráci s KIC – prezentácia ručných prác našich členiek na podujatí V krajine ženských sŕdc...

Máj: - Deň matiek – ZO Župčany (5 čl.)

Jún – 18.6. – Deň dobrovoľníkov – sadenie stromčekov v spol. KN Šariš,  MsÚ, a  hlavným sponzorom Pivovarom Šariš

Júl – August – 1-dňový zájazd - Nýiregyháza

September: - Šarišské hradné dni – dostali sme ponuku od mesta, aby sme si zriadili na hrade predajný stánok počas ŠHH s vlastnoručne upečeným pečivom

no nevyšlo to tak ako sme chceli, no čo poučili sme sa...

Október – I. ročník Senior Fest – v spolupráci s KIC a MMaG vydarené podujatie (23.10)v rámci Mesiaca úcty k starším, pokračoval po prvýkrát –

(24.-26.-28.10) Dňom otvorených dverí v KD (Po-Stre-Pia) - kedy nás

navštívili odborníčky na krásu: kaderníčka,kozmetička, pedikérka... ... páčilo sa nám, že nás navštívili nielen naše členky, ale aj sympatizantky“..

December: - Vianočné pečenie – spoločné pečenie vian.pečiva na výstavku v klube + výzdoba priestorov

Možno príde aj Mikuláš...a prišiel už piaty krát...

 

Rok 2012

 

Motto: Kto má menej ako si želá, mal by vedieť, že viac si nezaslúži...

 

Január : II. PLES SENIOROV – reštaurácia „Šariš Park“ a hud.sk.PROFIT – 80 ľudí – vydarené podujatie

Február: A opäť Šúpolienky...s p.Drutovičovou, tentokrát iba ukážka práce, pre nedostatok šúpolia /pondelok/

Pletenie papierových košíkov - netradičným spôsobom pod vedením p.Petrovskej /streda,piatok/

Šarišské srdce na dlani – v spol. s KIC, účasť na podujatí

Marec: Z celoročného cyklu: Stretnutie so zaujímavými ľuďmi... Čítanie z kníh nášho rodáka, spisovateľa Mgr. Jána Rodáka

10.1. - Obnažené pocity

13.2. - Vivat Sarus

9.3. - Čapované múdrosti

Jún – spolupráca s Komunitnou nadáciou Šariš – vysádzanie kvetov

Júl – August: organizovanie 1-dňových výletov pre členky a ich rodiny s deťmi

ÚŽ : 2x Tiszaújvároš, KD : Vrbov, Nýiregyháza

Október : - II.ročník Senior Fest – v spolupráci s KIC a MMaG

November: „Kozmetika ako Vianočný darček“ – stretnutie so zást.fy Oriflame – starostlivosť o svoje telo

December: - „Možno príde aj Mikuláš“ (VI.ročník)a prišiel...síce bez darčekov, ale príjemné rozprávanie o Mikulášovi a Lucii ako bolo kedysi...pri dobrom čaji i vianočnom pečive splnilo svoj účel...

- Stretnutie s odborníkom pre zdravý spánok p. Ivanom Gállom, prezentácia výrobkov

- „Čaj o piatej“ - Predvianočné posedenie – pri piesňach s vianočnou tematikou

 

Ku konaniu HČS v decembri za rok 2012 – 25 platiacich členiek

 

Rok 2013 – 15 rokov činnosti ZO ÚŽS

 

Motto: Aby sme si zvykli dobre žiť prítomnosť, musíme zabudnúť na minulosť

a nezaoberať sa budúcnosťou...neznámy autor

 

Apríl: Čítanie zo IV.knihy nášho rodáka, spisovateľa Mgr. Jána RodákaKamaráti z ríše fauna“

Júl - August – organizovanie obľúbených 1-dňových výletov na termálne kúpaliská a bazény u nás i v zahraničí - 2x Tiszaújváros -

Október: III.ročník SENIOR FEST v spolupráci s KIC a MK, s uvedením a krstom knihy básní o V.Šariši od našej rodáčky, p. Mgr.Petronely Míčovej, „Zo srdca, verše na všedný deň“

November: príprava výzdoby priestorov na Mikulášske a Vianočné posedenieVianočné ikebany a malá výstavka prác

December: Možno príde aj Mikuláš ...(VII.ročník) a prišiel a všetkým prítomným členkám poprial príjemné sviatky a šťastný nový rok, tentokrát v osobe  primátora mesta Ing.Mikuláša Draba (Členky sa mohli zároveň ponúknuť po prvýkrát netradičným pohostením: podával sa „chľib zo šmaľcom...)

 

Rok 2014

 

Motto: „ Najdôležitejšie čo som sa v živote

naučila je to, že nedávať pozor sa neoplatí...

12.1 - sa konalo Spoločenské posedenie s hudbou

31.1 - Na TD sa šili „chňapky“ pod vedením p.T.Purdešovej...

7.2. sme na HČS zhodnotili rok 2013... (výbor pracoval v zložení: A.Bartková, A.Drabová, A.Žilková st., K.Novotná, E.Kuhlofelová)

14.2. Na TD sa zdobili črepníky servítkovou technikou...

28.2. Čaj o piatej a zas Fašiangové posedenie pri šiške...

8.3. MDŽ je vždy príležitosťou na spomienkovú slávnosť žien s primátorom mesta, Ing.Mikulášom Drabom, s kult.programom a občerstvením (36 žien) súčasťou olsáv bolo aj podujatie OO ÚŽS v PKO (4 čl.)

13.3. Fašiangové popoludnie pri šiške – OO ÚŽS v PKO (6 čl.)

21.3.Stretnutie s... ukážky prác PP – p.Lipovčanová A.

11.4.Veľkonočné varácie – výzdoba klubu, maľovanie kraslíc, práca s drevom

14.4. Spoločná návšteva múzea v PO – krojované bábiky

17.4. V rámci cyklu Stretnutie s...sme čítali zo IV.knihy nášho rodáka, spisovateľa Jána Rodáka “Kamaráti z ríše fauna“

2.5. Prvá jarná opekačka z vlastných zdrojov...

Júl - August – patrí už roky k organizovaniu obľúbených 1-dňovýchvýletov na termálne kúpaliská a bazény u nás i v zahraničí - 2x – Tiszaújváros, MĽR

13.5. na Čaji o piatej...pri príležitosti Dňa matiek mali členky možnosť pozrieť si činnosť tvorivých dielní, tentokrát ukážku „Kvetinovej ovocnej torty“, ktorú predviedla p.A.Bartková

8.5. sa uskutočnila Opekačka z vlastných zásob (13 čl.)

15.5.sme sa zúčastnili sláv.akadémie ku Dňu matiek, poriadanej KIC

19.5. Deň matiek – popoludnie so ženami z M.Šariša (11 čl.)

30.5.Čaj o piatej – Stretnutie s... O.Krešňakom, dlhoročným pestovateľom Bonsai

Jún – Júl – August - 1-dňový výlet do Vrbova – org. KD

- 1-dňový výlet do Tiszaújváros (24.7. a 29.8.)

Odhalenie dvojkríža a jeho posvätenie – na pamätníku padlých v II.sv.vojne …

Začiatok septembra patrí už roky Šarišským hradným hrám, ale aj Dňu otvorených dverí Pivovaru Šariš – 2 podujatia, ktoré nikdy nemali problém s dostatočným počtom návštevníkov, či účastníkov – možno preto, že sú dôkladne pripravené a ľuďom sa páčia...

3.10 - sme spoločne navštívili vernisáž výstavy v MMaG - Cínové šperky

III.ročník SENIOR FEST - v spolupráci s KIC a MK,s  uvedením prvej knihy básní p.Petronely Míčovej - „Zo srdca“, verše na všedný deň

13.10. ...opäť OO ÚŽS Mesiac úcty k starším v PKO (5 čl.)

29.10. Najkrajšia tekvica – či Večer duchov novembrový čaj o piatej spojený s vyrezávaním tekvíc

Posledný týždeň novembra už patrí k úprave miestností a NN s Vianočnou tematikou, Vianočné ikebany aby boli pripravené na...

Čaj o piatej a ukážka tvorby jesennej kytice – p.Barková (materiál na prípravu – karfiol, ružičkový kel, limetky, biele hrozno, biele a zelené chryzantémy)

...Čaj o piatej so zdobením medovníkov, s ochutnávkou vianočného pečiva

a prezeranie výstavky ručných prác, zhotovených na tvorivých dielňach počas roka

Posedenie pri čaji nazvané ako každý rok - „Možno príde aj Mikulá“ (8-ty krát) teda, ešte sa nestalo, aby neprišiel... tentokrát v podobe primátora mesta Ing.Mikuláša Draba, ktorý ochutnal aj tradičné šarišské pohostenie „chľib zos šmaľcom“...(po roku druhý krát...)

 

Rok 2015

 

Motto: Čas vôbec nie je istý spojenec, nikdy presne nevieme pre koho pracuje...

 

29.1. - Po stopách Rákociho – účasť na vernisáži v MMaG

30.1. - HČS ZO ÚŽS, potvrdený doterajší výbor v zložení: Drabová A., Bartková A., Žilková,A.st. Kuhlofelová E., Novotná K. Počas schôdze bola pripravená výstava ručných prác žien. Prijaté nové členky: pp.Purdešová T. a Pastorová D. Hostia: predsedníčka OO ÚŽS p.A.Janigová a primátor mesta Doc.Ing.František Bartko, Csc.(k 31.12.2014 – evidovaných 29 platiacich členiek)

15.2. Valentínska kvapka krvi – plietli sme červené srdiečka tech.pap.pletenie

18.2. Zasadnutie výboru v nových priestoroch našej klubovne – budova stare ZDŠ

24.2. Okresné kolo súťaže Vansovej Lomnička – reprezentovala nás p.Míčová P. obsadila II. miesto a postup na KK.

7.3. 8.marec – MDŽ – podujatie OO ÚŽS v PKO – naša org. vystavovala ručné práce žien

11.3. „Prešité roky“ v rámci cyklu stretnutie s... stretnutie s p.J.Rodákom, autorom ďalšej knihy. Zišlo sa 12 žien.

12.3.Prijatie veľkošarišských žien (30) primátorom mesta

27.3. „Ruky nášho mesta“ - I.časť výstavy ručných prác v MMaG, kurátorka p.Vierka Rusiňaková

29.4. „Život a dielo“ Eleny Lackovej, I.rómskej spisovateľky - s jej neterou p.Magdalénou Tulejovou a našim spisovateľom p.Rodákom (10 žien)

7.5. Deň matiek – popoludnie s kultúrnym programom – org. KIC a MsÚ

10.5. Deň „D“ - pomoc pri vysádzaní kvetín a zelene v spolupráci s KN Šariš

13.5. Čaj o piatej – Básnici o matke – recitačné pásmo o matkách, recitované našimi členkami pp. J.Šimkovou a E.Doliňákovou

24.6. Opekanie pod orechom – Doliny – (15 žien)

15.7. a 13.8.1-dňové výlety na termálne bazény pre členky a ich rodiny s deťmi

29.8. Spoločná návšteva čl.tvor.dielní na Bardejovskom jarmoku – remeselícke práce

30.8. „Šarišan na Šarišu“ - spoločná návšteva kultúr. podujatia KIC

6.9. Šarišské hradné hry – prezentácia našich výrobkov na hrade – maľovanie medovníkov s deťmi

13.10. Mesiac úcty k starším v PKO – podujatie OO ÚŽS v PO (6 čl. Purdešová, Stejskalová, Benčíková,Pastorová,Kolesárová,Novotná)

25.10. „Senior Fest“- popoludne KIC pre seniorov v zasadačke MsÚ, s kult. programom a občerstvením

28.12. „Večer pri sviečke“ - spoločné podujatie s MO Matice slovenskej (20 ľudí)

30.11. Vernisáž výstavy „Ruky nášho mesta“ II.časť (kurát.p.Rusiňáková V.)

9.12. Mikulášsky (IX.ročník) čaj o piatej a „chľib zos šmaľcom“... tretí krát

31.12. Stretnutie s... Silvester na hrade...

 

Rok 2016

 

Motto: Veľkí ľudia diskutujú o ideáloch, priemerní o udalostiach, ostatní o iných ľuďoch...

neznámy autor

 

Január: 18.1. - Kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov71.výr.oslobod. /5 čl.)

- Kult.vystúpenie Jožko Jožka – v miestnom kine – spoločná návšteva Kult.vystúpenie Petra Stašáka v PKO – spoločná návšteva. Valné zhromaždenie OO ÚŽS v M.Šariši (4 čl.)

Február: 3.2. HČS, hodnotili sme našu činnosť za rok 2016

7.2. - „Fašiangové posedenie pri šiške“-s kultúr.programom na pešej zónev spolupráci s KIC (folkl.súbor Župčany, Šariš.gavaľire...) (opäť šišky piekli naše členky

23.2. - v dopoludňajších hodinách – Pestovanie na vyvýšených záhonoch - v rámci spolupráce s KN Šariš

23.2. - Stretnutie s....p. Petronelou Míčovou – I.miesto na okresnej súťaži Vansovej Lomnička (11 čl.), recitácia z druhej knihySviece“

Marec: 5.3. - Účasť na vernisáži výstavy v OOS – ÚRČ – p.Vargová V. (4 čl.) maľované obrazy – p.Rusiňáková V., tkané koberce a iné výrobky - p.Pastorová D., maľované kraslice - p. Novotná

7.3.- účasť na podujatí OO ÚŽS k MDŽ v PKO (7 čl.)

8.3. - Stretnutie s...primátorom mesta k MDŽ (12 čl.)

18.3. - Stretnutie s...etnografkou v rámci spolupráce s MMaG - ...začína „Jar v klube“ - nad výzdobou veľkonočného stola + výšivky, háčkovanie, maľovanie kraslíc...

22.3. - Tradície Veľkej noci na Šariši – výstava v MMaG – spolupráca (12 čl.)

25.3. - zasadnutie OO ÚZŠ v Ruskom dome (2 čl.)

30.3. Čaj o piatej ...stretnutie s...víťazkou okresného kola súťaže Vansovej Lomnička, p. Petronelou Míčovou

Apríl: - poldenná „vychádzka na bicykloch“ po cyklistickom chodníku do PO

20.4. - ABC – Dom a záhrada – spoločná návšteva výstavy v PO (členky TD)

29.4. - Deň „D“ - výsadba kvetov a úprava zelene vspolupráci s KN Šariš a MsÚ (12 čl.)

Máj: 15.5. - Čaj o piatej ku Dňu matiek ( 13 čl.) - Básnici o matke – recitácie našich členiek

17.5.- Účasť na podujatí OO ÚŽS v PKO (6 čl.)

31.5.- Čaj o piatej ku „Dňu matiek) ...opäť spomíname...

Jún- - Návšteva kúpeľných miest Muszyna a Krynica – 3 dňový výlet (3 čl.) - spolupráca s prešovskou organizáciou dem. žien

29.6. - Návšteva termálneho kúpaliska Vrbov – výlet poriadaný KD, ktorého sa zúčastnili aj niektoré naše členky

Júl-August – „Leto v klube“... - organizovanie 1-dňových výletov do obľúbených destinácií

30.8.„stretnutie pod orechom“...opekanie z vlastných zásob...

September: - „Jeseň v klube“ … - jesenné práce s prírodným materiálom - výstavka jesenných prác

Október: - VI. ročník - „Senior Fest – v spolupráci s KIC „Svetlonos“ - vyrezávanie tekvíc pri čaji o piatej...

November : - začína „Zima v klube“

- „Čaj o piatej“ … a čo medovníky...podľa najstaršieho receptu?

- TD – zhotovujeme adventné vence a ikebany, každá podľa

svojej fantázie a prineseného materiálu malá výstavka „vianočných prác“ žien

December: 9.12. - Mikulášske posedenie OO ÚŽS v Malom Šariši (5 čl.)

13.12. - čaj o piatej ...“Možno príde aj Mikuláš“(X.krát)... a IV.krát aj „chľib zos šmaľcom“...(18 čl.)

14.12. - Burza ručných prác žiakov, učiteľov, ale aj rodičov a starých rodičov – na pozvanie p.riaditeľky ZŠ – prezentovali naše práce členky tvorivých dielní

- Silvester na hrade pre zdatnejšie „turistky“...

 

 

Rok 2017

 

Motto: Väčšinou nevieme všetky súvislosti...(i keď máš vieru, potrebuješ tiež dôveru, že všetko čo prichádza, sa vždy deje v tvoj prospech...a to sa vyjaví až časom...

 

Január: … 17.januára sme dostali nové klubové priestory v budove starej ZŠ. Významný medzník v našej činnosti, konečne máme lepšie, svetlejšie a teplejšie miestnosti, s funkčným hygienickým zariadením - ako boli v starom, už zbúranom klube dôchodco.....Aj keď sa v miestnosti počas týždňa striedajú aj iné organizácie a OZ, sme vďačné aspoň za ten 1 deň.

- 19.január - v rámci spolupráce s organizáciami, (MO SZPB) zúčastnili sme sa Kladenia vencov k pamätníkom padlých vojakov, z príležitosti 72výr. Oslobodenia mesta Červenou armádou. (5 čl.)

- 14.februára – sme prispelu k zdarnému priebehu Valentínskej kvapky krvi, poriadanej KIC, zhotovením pletených papierových srdiečokasi o týždeň neskôr sme KIC pomohli napiecť ...množstvo... fašiangových šišiek na Fašiangovanie na pešej zóne, ktoré sa už za pár rokov dostalo do povedomia našich spoluobčanov tak, že každý rok má stále viac priaznivcov...

- 16.február patril HČS za rok 2016 (24 čl.)

- 24. februára sme si Fašiangy na čaji o piatej oslávili pri šiškách samy v klube.

- 3.3. sme sa v klube pri čajíku dohodli na podujatiach k MDŽ...

- 10.3. - 4 čl. - PKO, poriada OO ÚŽS PO

- 14.3. - stretnutie s primátorom mesta – vďaka p.primátorovi každá zo žien dostala pekný karafiát a občerstvenie, vďaka KIC zasa hodnotný kultúrny progam

predveľkonočné pondelky patrili členkám z tvorivých dielní, ale aj záujemkyniam, ktoré sa prišli iba popozerať na pekné ručné práce s veľkonočnou tematikou

ďalšie pondelky pri čajíku zas výmene skúsenosti z pestovania kvetín a liečivých rastlín

v rámci celoročného cyklu stretnutie s... sme medzi nami privítali p.JUDr. Stanislava Šárossyho (24.4.), ktorýsa s nami podelil o bohaté poznatky z hisórie nášho hradu a hlavne porozprával, čo ho viedlo k napísaniu ďalšej knihy „hrad TUBUL“. Zaujímavého popoludnia sa zúčastnlo žiaľ iba 9 čl.

- 5.5. bol tohto roku opäť Dňom „D“, kedy sa 13 našich členiek (spolu s KD) zapojilo do výsadby kvetov a úpravy zelene v našom meste. Po skončení dobre padlo malé občerstvenie od poriadateľa – KN Šariš, aj pekné tričko od Pivovaru Šariš.

zúčastnili sme sa Pietneho aktu kladenia vencov k 72.výr.oslobodenia našej vlasti od fašizmu (9 čl.)

posledný májový týždeň (od 26.5.) patril vernisáži „Traktály“ v MMaG, ktorej súčasťou bola aj časť Hrad Šariš a jeho premeny“ k 800.výr. Prvej písomnej zmienky o našom meste. Zúčastnilo sa jej asi 50 návštevníkov, z toho asi 15 našich členiek.

Možno najvydarenejším podujatím ku Dňu matiek bol „výstup na Šarišský hrad“, ktorého sa (31.5.) zo 16 prihlásených zúčastnilo 10 našich členiek. Vďaka p.primátorovi a novodobému kastelánovi p.Babuščákovi, nás všetky vyviezli autom, a tak sa tohto príjemného popoludnia spojeného s opekaním mohli zúčastniť aj také členky, ktoré už z rôznych zdravotných dôvodov neboli na hrade pekných pár desiatok rokov...

v júni sme v rámci spolupráce s MO SZPB pomohli pri vysádzaní kvetov, na starom vojenskom cintoríne, pred jeho rekonštrukciou.

zaujímavé boli aj pondelky na tvorivých dielňach, členky ktorých chceli dokončiť všetky začaté práce za I. polrok . Okrem vyšívania a háčkovania to boli to práce so špagátom z morskej trávy, servítková technika, práca s kameňmi a mušľami, ale najmä pletenie z pedigu.

posledný júnový týždeň sa niektoré členky pripojili ku KD a navštívili s nimi termálny bazén vo Vrbove.

Júl-august – 1-dňové výlety tak ako každý rok do obľúbeného Aquaparku v maďarskom meste Tiszaújváros. Vďaka p.Janke Šimkovej sa ich 20.7. a 10.8. zúčastnilo okolo sto účastníkov.

posledný júlový táždeň patril spoločnej dovolenke v Aquaparku Bešeňová, ktorej sa zúčastnilo 12 ľudí.

naša jesenná činnosť začala vernisážou , „800 rokov Šariša“ , na ktorú sme boli v rámci spolupráce s MMaG prizvané, v zasadačke MsÚ sme sa potom zúčastnili „uvedenia do života“ všetkých nových kníh o Šariši, ktoré napísali naši spoluobčania a ktoré sme si mohli priamo tam zakúpiť.

Historický sprievod mestom sa nekoná každý rok, a tak každý kto bol na pešej zóne prítomný, mohol vidieť ako kedysi vyzerali, lepšie povedané ako sa obliekali známe historické osobnosti, ktoré počas histórie hradu  na ňom prebývali, alebo sa aspoň krátku dobu zdržiavali...

historický sprievod pokračoval cez celé mesto až hore na hrad, kde sa konal ďalší ročník obľúbeného podujatia Šarišské hradné hry, ktoré každý rok organizuje KIC a má medzi návštevníkmi veľkú obľubu – aj my sme tam boli...a bolo pekne ako vždy...

25.9. reprezentoval bývalý p.uč.J.Očkovič so svojou rodinou (dcérou a vnučkou) našu organizáciu na okresnej súťaži „Spieva celá rodina“. Podujatie organizuje každý rok ŠOS v spolupráci s OO ÚŽS

posledný septembrový podelok zavítal k nám p. Štefan Šárossy, ktoréhosme privítali v rámci celoročného cyklu stretnutie s...18 prítomným členkám porozprával, čo ho viedlo k napísaniu jeho ďalšej knihy o Šariši pod názvom HRAD ŠARIŠ

už dlhé roky sa október priraďuje k niekedy starším ľuďom, dnes seniorom - predtým ako Mesiac úcty k starším – teraz ako Senior Fest. Vďaka organizátorom, KIC a MsÚ za to, že každoročne pripravia pre nás podujatie, z ktorého si všetci prítomní odnášajú vždy len samé príjemné zážitky...aj keď si myslíme, že všetci starší ľudia by mali požívať úctu počas celého roka, nielen v októbri...

10 čl. si (13.10.) pozrelo podobné podujatie v PKO PO, ktoré tak ako každý rok tiež priada OO ÚŽS pre svoje členky y celého okresu.

jesenné obdobie využili aj ženy z tvorivých dielní a vytvárali pekné ručné práce technikou na skle maľované, závesné črepníky do záhrady zdobenékamienkami, mušľami,drevom či machom, opäť jesenné kytičky z javorových listov, práce šo špagátom, či pletenie z pedigu. V rámci spolupráce s org. pomohli opäť pri úprave tentokrát už zrekonštruovaného cintorína z I.sv.vojny. (pomník z II.sv.vojny rekonštrukcia ešte len čaká).

asi 6 čl. sa zúčastnilo 10.11. Pietneho aktu na stretnutí „Dňa červených makov“ Pomerne veľa ľudí sa mohlo pokloniť pamiatke padlých vojakov v I.sv.vojne, na dnes už veľmi pekne upravenom vojenskom cintoríne.

Aj keď väčšina z nás nezažila hrôzy II.sv.vojny, myslíme si, že v tejto neľahkej medzinárodnej situácii je skutočne potrebné pripomínať si tieto výročia, a najmä medzi mladými ľuďmi, medzi našimi deťmi a vnúčatami v školách, aby sa už nikdy nevrátili roky studených vojen...

na december sa každý teší kvôli Vianociam a rodine. My sme ho začali hneď 1.12., spoločným podujatím s MO Matice slovenskej a KIC na podujatíVečer pri sviečke“, s pásmami recitácie poézie a prózy, do ktorého sarecitáciou a účasťou zapojili aj naše členky.

no a 4.decembra sme po 8 rokoch, z poverenia OO ÚŽS, usporiadali Mikulášske popoludnie s kultúrnym programom v zasadačke MsÚ. Vďaka MsÚ a KIC mohli zástupkyne všetkých organizácii v okrese pozrieť pekný kultúrny program a ponúknuť sa pripraveným občertvením, ale tiež množstvom zákuskov a koláčov upečených našimi členkami, od ktorých sa stoly „až prehýbali“...Nechýbal ani Mikuláš, ktorý každej žene odovzdal tašku so suvenírmi a publikáciami o meste Veľký Šariš. Vďaka nepredvídanému počtu pozvaných (aj nepozvaných ) zasadačka praskala“ vo švíkoch... Vošlo sa tam síce okolo 75 ľudí, ale aspoň sme videli, že „bývalé kráľovské mesto“ v 21.storočí, potrebuje iný „kultúrny stánok“...

 

Rok 2018

 

Motto: Včerajšok je už história...Zajtrajšok tajomstvo...

Dnešok, prítomnosť, je dar...Život je neobyčajný a chuť každého

momentu neopakovateľná...

 

Január : Pletenie pedigových košíčkov na Valentínsku kvapku krvi – (45 ks) spolupráca s KIC (ktorá bude 11.2.)

Február: Fašiangovanie na pešej zóne – (4.2.) - popoludnie s kultúrnym programom - napiekli sme fašiangové šišky, tak ako každý rok...spolupráca s KIC

20.február – slávnostná hodnotiaca členská schôdza z príležitosti 20 rokov od jej znovuzaloženia...

 

Motto: Minulosť nás láka, budúcnosť zdržiava.

Hľa, prítomnosť prečo nám uniká...

 

Nie je to pravda, čo poviete ?

 

ženy sa usmievajú, keď chcú kričať, spievajú, keď chcú plakať, plačú, keď sú šťastné a smejú sa, keď sú nervózne...

bijú sa za všetko, čomu veria... postavia sa proti neprávosti...

milujú nepodmienečne, vedia, že poláskanie a bozk vyliečia zlomené srdce...

...nosia radosť a nádej...ponúkajú súcit a ideály...

 

Použité materiály : - vyhodnotenia činnosti

- plány podujatí

- kronika a fotoalbum

- internetová web stránka

www.zeny-saris-zeny.wbl.sk

 

(Ospravedlnite prosím prípadné chyby, ktoré vznikli iba nedopatrením

pri prepisovaní textov. Ďakujeme!)

 

Vydané: pre vnútornú potrebu členiek

Príloha: Ciele a úlohy Únie žien Slovenska /ÚŽS

Spracovala: Katarína Novotná, členka výboru ZO ÚŽS vo V.Šariši

Vo Veľkom Šariši, december 2017

 

 

 

 


 

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 06.04.2019 16:24:00