Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

z histórie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         

 

                                                        ...... TAK  SME  ZAĆÍNALI ......

... Kedysi dávno ...patrila dobrovoľná ženská organizácia  v našom mestečku počtom  k najväčším v  okrese.   / Milovníci histórie si môžu zaspomínať pri listovaní starej kroniky, uloženej v klube ÚŽ. /

            18.2.1998 - znovuzaloženie dobrovoľnej ženskej organizácie zameranej na záujmovú  a  kultúrnu  činnosť

                             ako aj  riešenie problémov žien - v miestnej reštaurácii "Medulienka" , za prítomnosti 16 žien.                          

             21.2.1998  - PRVÉ PODUJATIE - 3 dni po vniku ZO - I. ročník - Fašiangové posedenie s hudbou 

                               - vstupné - tanier fašiangových šišiek

            23.2.1998  - Stretnutie s primátorom mesta Ing.Orosom  - o činnosti ÚŽ - a pridelení  miestností pre klubovú

                               činnosť.  /  Novoutvorená ZO ÚŽ  vo Veľ.Šariši je evidovaná pod okresnou org. ÚŽ  v  Prešove  /                        

                                               Ďalšie podujatia v roku 1998 :

             -   Stretnutie s ústrednou predsedníčkou MUDr.I.Belohorskou - 4 členky

              -  Slávnostná akadémia k MDŽ v spolupráci s odd.kultúry MsÚ  /150 žien/

              -  Účasť na podujatí Najkrajšia kraslica v Bardejove

              -  Čaj o piatej - stretnutie s dôchodkyňami, bývalými členkami ženskej organizácie /15 žien/

              -  Ukážky maľovania kraslíc a výzdoby Veľkonočného stola, výstavka ručných prác s veľkonočným motívom

              -  vyhlásenie I.ročníka súťaže - Najkrajšia záhradka a balkón

              -  Slávnostná akadémia ku Dňu matiek v spolupráci s odd.kultúry MsÚ

              -  Výsadba zelene - kvetov na pešej zóne / v spol. s MsÚ/ - 22.5.

              -  MDD pre ženy a staré mamy a pre ich deti a vnúčatá - vychádzka na Šarišský hrad - "Chyžka" opekanie

              -   Október - mesiac úcty k starším - stretnutie s členmi KD

              -   Predvianočné posedenie - I.ročník - vianočné ikebany - výstavka ručných prác s vianočnou tematikou,

                  vianočné pečivo s ochutnávkou 

               

                                 -   SILVESTER -výstup na  ŠARIŠSKÝ HRAD    

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

              -  Takmer 9 rokov drobnej  - "mravenčej "  - práce medzi ženami.

-  Každoročne pripravovaný Plán nenáročných podujatí zameraných na rozvíjanie záujmovo-umeleckej

    tvorivosti žien, zachovávanie šarišských zvykov a obyčajov, kultúrno-spoločenskú činnosť

 -  Riešenie  každodenných  problémov  a starostí žien

- Osobné doručovanie pozvánok členkám  /najviac ich bolo v r.1999 - 64 členiek/.

-  Pravidelná klubová činnosť  /stretnutia lx týždenne/ bola a je zameraná na cvičenia s hudbou, Čaj o piatej , šitie masiek

   na  " maškarný bál ", pletenie, háčkovanie, vyšívanie, spoločenské hry  i  prácu s drobným, či prírodným materiálom.

   Tvorivej fantázii sa medze nekladú...                                                                                                                                                                                                        
 

                                        Najúspešnejšie a najobľúbenejšie podujatia  od  roku 1998 :

                -   VIII. ročníkov Fašiangového posedenia s hudbou /najlepší v r.1999 so živou hudbou

                     Agrovanka z Vranova nad Topľou/    

                -    VIII. ročníkov súťaže Najkrajšia záhradka, predzáhradka, okno, balkón / s ohodnotením

                     a odmenením  účastníkov súťaže/    

                -    Veľkonočné  výstavy  ručných prác a kraslíc - JAR v galérii - /r.2003 - 83O návštevníkov/

               -      Vianočné výstavky ručných prác a pečiva s ochutnávkou              

               -      Stretnutia so zaujímavými  osobnosťami - " ľudové majsterky  "  - ozdobovanie  medovníkov, 

                       zhotovovania ikebán,  maľovanie kraslíc,  pestovanie  bonsajov ,  stretnutia s lekárkou  ......                      

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                  

TOPlist
aktualizováno: 06.04.2019 16:24:00