Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Plán činnosti

   Plán činnosti ZO ÚŽS na rok 2019                                                         

 

  Plán činnosti ZO Únie žien na rok 2018         

Január: Zasadnutie výboru - príprava podkladov na HČS

             Kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov

             (73.výr.oslobodenia mesta - spolupráca s MO SZPB)

Február: Fašiangovanie na pešej zóne (4.2. - spolupráca s KIC - pečieme šišky...)

               Valentínska kvapka krvi (11.2. - spolupráca s KIC - pletieme pedig.košíčky)

               Okresné kolo Vansovej Lomnička (17.2. - zastupuje nás p.Doliňáková Edita)

               Hodnotiaca členská schôdza (20.2.)

               Čaro spomienok - Bábiky - účasť na vernisáži (spolupráca s MMaG)

Marec:    Spomienková slávnosť k MDŽ - prijatie žien primátorom mesta (13.3)

               Prezentácia ľudovo-umeleckej tvorby - spolupráca s OOS - ÚRČ a OO ÚŽ v PKO Prešov

               "Čaj o piatej" - pre všetky členky - história osláv MDŽ - prezeranie starých kroník a fotodokumentácie

Apríl:      Úprava vojenského cintorína - výsadba kvetov (spolupráca s MO SZPB)

               "Čaj o piatej" - pre všetky členky - Veľkonočné zvyky na Šariši i v Šariši

               ( a aké boli zvyky tam, kde sme sa narodili...) + ukážky pletenia košíkov

Máj:        Kladenie vencov k pamätníkom padlých v II.sv.vojne - 73.výr.oslobodenia našej vlasti ČA

               (spolupráca s MO SZPB)

               Deň "D" - deň dobrovoľníctva - sadenie kvetov a úprava zelene v meste (spolupráca

               s Komunitnou nadáciou Šariš, Pivovarom "Šariš" a MsÚ)

                "Čaj o piatej" - pre všetky členky - Básnici o matke - literárne pásmo - recitujú víťazky

               minuloročných a tohtoročného kola  súťaže Vansovej Lomnička - pp. Rusiňáková V. Míčová P.

               Doliňáková Edita a hosť p.Tóthová E., ktorá reprezentovala Malý Šariš

               Deň matiek - účasť na slávnostnej akadémii (spolupráca s KIC)

Jún:        "Stretnutie s"...novodobým kastelánom hradu p.L.Babuščákom o histórii hradu Šariš

               a jeho záchranných prácach ...

               Výstup na Šarišský hrad - II.ročník - pre všetky členky - spolupráca s OZ HRADBA a MsÚ

                Čaj o piatej" - Bylinky ako korenie i liek - výmena skúseností s pestovaním a využívaním LR     

Júl-August:  Dovolenkové obdobie - organizovanie  1-dňových výletov a zájazdov na obľúbené miesta

                s termálnymi bazénmi

                Opekanie pod orechom - spoločná opekačka z vlastných zásob na záver letnej sezóny

September:"Stretnutie s"...so zástupkyňami fa ORIFLAME na tému - Starostlivosť o svoju pleť

                 a celé telo - prezentácia výrobkov, v rámci celoročného cyklu stretnutie s...

                 "Čaj o piatej" - pre všetky členky - Ženy o ženách - a čo nás trápi v našom meste -

                 stretnutie členiek s pozvanými kompetentnými hosťami...

                 Šarišské hradné hry - účasť na obľúbenom kultúrno-turistickom podujatí KIC

                 Spoločná návšteva vernisáže - Veľkošarišania v protifašistickom odboji

                 (v spolupráci s MO SZPB a MMaG)

Október:    "VII. ročník Senior Fest", ktorý v rámci Mesiaca úcty k starším pripravuje KIC

                  "Čaj o piatej" - Mesiac úcty k starším - spomíname na bývalé členky ženskej organizácie

                   ( prezeranie kroník o činnosti a starých fotoalbumov)

November:    Stretnutie s ...podľa záujmu...

                   "Čaj o piatej" ... - podľa záujmu ...

December:  Večer poézie pri sviečke - literárne pásmo - v spolupráci s KIC a MO Matice slovenskej

                    "Čaj o piatej" - zachovávanie ľudových tradícií...(chľib zos šmaľcom) - 3.12

                    (+ zdobenie medovníkov - pp. Pastorová a Vargová)

                    Mikulášske posedenie - s ochutnávkou vianočného pečiva + hodnotenie celoročnej činnosti

                    "Stretnutie s" ... - SILVESTER na HRADE - 31.12. - 11.00 - pre všetkých turistiky chtivých

                     záujemcov a naše členky...

 

                Plán činnosti ZO Únie žien na I.polrok 2017     

 

                                                             

                         Plán činnosti ZO Únie žien na II. polrok 2016

   Prázdninové podujatia - Leto v klube - v mesiacoch júl a august sú

   uvedené v  činnosti na I.polrok

  September: Jeseň v klube - výstavka jesenných prác zhotovených členkami počas tvorivých

                                                   dielní v jesennom období

                                                  - Vyhodnotenie súťaže Záhradka roka

                                                  - tvorivé dielne - práca s prírodným materiálom - listy, šúpolie

Október: - VI. ročník SENIOR FEST - v spolupráci s KIC v meste

               -  tvorivé dielne - práca s prírodným materiálom - tekvice,tekvičky,gaštany

November: - ZIMA v klube - výstavka ručných prác a dekorácií žien so zimnou tematikou

                  - Čaj o piatej - ...a čo medovníky...nepečieme...nezdobíme?

                                       - ochutnávka doma upečeného vianočného pečiva podľa najstarších, osvedčených receptov

                                       - tvorivé dielne - zhotovujeme Adventné vence a ikebany

December: - Možno príde aj Mikuláš !!! - posedenie pri čaji s Mikulášom a počúvaním

                   vianočných melódií

                  - predvianočný Čaj o piatej s ochutnávkou nielen vianočného pečiva,

                    ale aj "Chľib so šmaľcom a cebuľu"...

                   - tvorivé dielne - návody na vianočnú výzdobu domov a bytov

                   - stretnutie s... - Silvester na hrade - 31.12. - 11.00 hod. začiatok

 

  Plán činnosti ZO Únie žien na I.polrok 2016

 - Spoločné podujatia pre všetky členky - 1x mesačne

 - Celoročný cyklus Stretnutie s... - 1x mesačne

 - Tvorivé dielne - 1x týždenne

 - Cvičíme s hudbou - 1x týždenne

  - zasadnutie výboru 1x mesačne a podľa potreby

Január:   - Hodnotiaca členská schôdza za rok 2015 - 3.2.2016,16.00 hod.,zasadačka MsÚ

               - Tvorivé dielne - kraslice voskovou technikou + dierkovanie   

                                         - vyšívanie - nástenky starých mám                                                                               

                                         - háčkovanie - kraslice netradične...

                - Cvičenie s hudbou podľa dohody záujemkýň

                - Spoločná účasť na kultúrnych podujatiach "Jožko Jožka" v miestno kine a na stretnutí

                   s P.Stašákom v PKO v Prešove.                 

Február:  - Fašiangové posedenie pri šiškách - 7.2. - vystúpenie folkl.súboru

                   Záborský zo Župčan  a Šarišske gavaľire - na pešej zóne -  v spolupráci s KIC,

                   pomoc pri pečení šišiek

               -  Stretnutie s... Petronelou Míčovou, ktorá nás zastupovala v recitácii na súťaži 

                  Vansovej Lomnička - okresné kolo - I.miesto

    Marec: 8. marec MDŽ - stretnutie žien s primátorom mesta Františkom Bartkom  

                - Čaj o piatej - o ženách, pre ženy- ako bolo ako je a ako by sme chceli aby bolo

                   v našom mestečku -                 

                - Tvorivé dielne  - veľkonočná výzdoba stolov - ikebany - ukážky prác

                                          - spoločné zhotovovanie kraslíc,rôzne techniky

                                          - papierové pletenie - jarné venčeky             

Apríl:   - JAR v klube - jarná výstavka ručných prác žien s veľkonočnou tematikou,

                 v spolupráci s MMaG         

             -  Stretnutie s...  so správkyňou KN Šariš, p.Mgr.Š.Lenczovou - vyhlásenie súťaže

                 Záhradka roka

              -  Tvorivé dielne:  - tvorba záhradných dekorácií

              -  Cyklistický chodník - turistická vychádzka po cykl. chodníku na bicykli i peši                                                                                   

Máj:    -  Čaj o piatej  ku Dňu matiek - pečieme podľa najstarších receptov - ochutnávka

            -  Spomíname ako bolo - listovanie v starých kronikách a albumoch

             -   Deň matiek  -  básnici o matke - básne o našich mamkách recitované našimi členkami

             -  Čaj o piatej...stretnutie s... kvetinárkou, či odborníčkou na kvety:

                 (Kvety moja záľuba - spoločné rozprávanie o skúsenostiach z pestovania kvetín

                 + výmena semien a cibuľovín)

             -  Tvorivé dielne  - papierové pletenie - srdiečkové a okrúhle dózy                                                                 

Jún:     - Turistická vychádza na Šar.hrad - v spolupráci s majit.žrebčinca a možnosťou odvozu

                členiek na koči...

            -   (stretnutie s mykológom p.Humeňanským pod Šariš.hradom - čo nevieme o hubách?) 

            -  Tvorivé dielne: - papierové pletenie - štvorcové i obdĺžnikové košíčky na huby

                                        - jarná ikebana - ukážka práce

           -    Poznaj krásy Slovenska - spoločný výlet s KD (termálne kúpalisko Vrbov)
         

  Júl - August - dovolenkové obdobie - organizovanie 1-dňových výletov a zájazdov

                             na termálne bazény a kúpaliská  doma i v zahraničí

                           - júl Tiszaújváros - MĽR

                           - august - podľa želania členiek

         

 

 

                      

 

                                                

                                               

 

   

TOPlist
aktualizováno: 06.04.2019 16:24:00