Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

fotoalbum

 

 

 

 

  

  

 

 

A pracujeme so záujmom ďalej ...naša prezentácia výrobkov na podujatí KIC - Dni mesta ...

 

   Jesennú činnosť - začali “tvorivé dielne” - háčkovaním, pletením z vlny i pedigu

 

 

 

   Stretnutie so spoluobčanmi - žijúcimi spisovateľmi, ktorí tvoria knihy o našom meste pre budúce generácie...

   p. JUDr. Stanislav Šárossy o knihe TUBUL a p. Štefan Šárossy HRAD ŠARIŠ - v rámci celoročného cyklu -

   Stretnutie so zaujímavými ľuďmi... (2017)

    

                               

Oneskorený Deň matiek...

 31.máj t.r. bol krásny, teplý a slnečný, no ako stvorený na poldenný výlet.  Nám sa podarilo zorganizovať výstup na 

  Šarišský hrad a "dopraviť" tam tie naše členky, ktoré sa tam už peši, zo zdravotných dôvodov, pekných pár rokov 

nedostali.Správca hradu pomohol s drevom pri opekaní a ženy pod jeho "sprievodcovským vedením" mohli pozerať z

donjonu - z najvyššej bašty na celú bývalú Šarišskú župu! Vďaka .Babuščákovi  aj p.primátorovi, F.Bartkovi, ktorý

s tým súhlasil...

 

 

 

 

 

 

Deň dobrovoľnosti sa v spolupráci s Komunitnou nadáciou Šariš, MsÚ a najmä Pivovarom Šariš organizuje každoročne,

vždy na jar. Takmer polovica našich členiek pomáha vždy pri vysádzaní zelene a kvetov v meste. Touto cestou ďakujeme

našim ženám za pomoc pri skrášľovaní nášho mestečka...

 

     

     

Medzinárodný deň žien - symbolické stretnutie žien na Msú  - kde sme si spomenuli na boj textilných robotníčok za svoje práva - ich odkaz je aktuálny aj dnes...Ženy prijal primátor mesta p.Fr.Bartko, každá z nás obdržala karafiát a a malé občerstvenia a po kultúrnom programe, ktorý pripravilo KIC v spolupráci so ZUŠ nasledovali družné besedy...

 

 

Keď papierové pletenie vystriedal pedig... na (pred) Vianočnej burze - na ktorú nás pozvalo vedenie ZŠ

 

  

  

 Práca s prírodným materiálom - ukážky prác žien z jesennej a zimnej tvorby (2016)

 

 

   Šikovné ruky našich žien - celoročná činnosť - prevláda papierové pletenie, maľovanie na kamienky, háčkovanie,   

   vyšívanie, či práca so servítkami a prírodným materiálom...   ( 2016)

 

  

                                        

  

   Jarné práce (2016) - háčkovanie, papierové pletenie, veľkonočné kraslice, servítkova technika, práca so špagátom...

   

   

  Jesenné obobie (2016) patrilo tiež šitiu - najprv sme si svojpomocne opravili šijací stroj a potom...

    

 

 Spomienky na leto, alebo práca s prírodným materiálom...

 

 

 

 

 

V náhradných priestoroch (po zbúraní starého KD) pokračovala síce činnosť sekcie tvorivé dielne, ale nemali sme priestory

 na väčšie výstavky, tak sme si prezerali to, čo sme práve "vyrobili"...

   

   

 

 

 

 

 

 

Niekoľko členiek našej ZO prijalo ponuku Prešovského združenia žien na 2-dňový zájazd na trase Prešov - Muszyna - Krynica v Poľsku - veľmi zaujímavý zájazd s prehliadkou prekrásnych oodychových záhrad a kúpeľného mestečka. Pár postrehov, či dobrých nápadov na skrášlenie NÁŠHO MESTEČKA...(2016)

 

Šarišské osvetové stredisko - vedúca odboru záujmovej činnosti p.Vargová V. nás pozvala prezentovať práce našich členiek na výstave - Jar 2016 - úspešné boli p.Rusiňáková - maľba a p. Pástorová - tkané výrobky

 

 

 

Fašiangovanie na pešej zóne, kde sme v spolupráci s KIC pomáhali spolu s KD piecť šišky. Chutili najmä malým deťom, ale nepohŕdli nimi ani dospelí, ktorí mali možnosť pozrieť si kultúrne vystúpenie súboru zo Župčan, ale aj našich Šarišských gavaľirov...(2016)

  

Z činnosti ZO ÚŽS v roku 2016 - 8.marec - MDŽ - prijatie žien primátorom mesta p.Fr.Bartkom

 

    

Utorkové stretnutia na tvorivých dielňach sú zamerané na recykláciu odpadových materiálov, ale na zhotovovanie výrobkov využívame aj prírodný matriál, sklo, plast, textil - podľa záujmu členiek...

zábery sú z techník - papierové pletenie, mozaikové črepníky, výzdoba skla servítkovou technikou, pletenie korbáčov z prútia a pod.

   

 

     

    

"predveľkonočná príprava" maľovaných i háčkovaných vajíčok, tiež technika patchwork, servítkova technika, práca s povrázkom...

   

 

Zima v Galérii - Šikovné ruky nášho mesta - II.časť

Aj keď ZO ÚŽ už od januára 2015 využívala  pre svoju činnosť priestory starej ZDŠ (zatiaľ...), kde teraz sídli KIC,TIC,

Mestská knižnica, ZUŠ a 1 celý "trakt" rómskych tried, trochu nostalgie .....pri búraní bývalého Klubu dôchodcov,

s ktorým sme 15 rokov zdieľali priestory pre spoločnú činnosť... ostali v zime 2015 len spomienky...

   

Ďalší ročník SENIOR FEST, pripravilo KIC v spolupráci s primátorom mesta v zasadačke MsÚ, s pekným kultúrnym

programom žiakov ZUŠ, príhovorom riaditeľky KIC i primátora mesta - i milým občerstvením podujatia sa zúčastnilo

asi 50 žien.. (2016)

 

 

 

...po dlhých letných horúčavách prevzala vládu  "Pani Jeseň",ktorá každoročne sfarbí prírodu ako najlepší maliar

všetkých čias a tým hraje našim tvorivým dielňam do karát, lebo môžeme využívať prírodné materiály pre našu prácu...

(( jeseň 2016)

 

Prázdninové, či dovolenkové obdobie sme trávili organizovaním 1-dňových výletov na termálne kúpaliská a bazény. Svoje čaro však malo aj Posedenie "Pod orechom"...kde dobre padla opekačka...(2016)

 

  

A polrok je za nami... Júnové stretnutia patrili zhotovovaniu háčkovaných a vyšívaných obrúskov, šitiu kuch."chňapiek,

no a a PP, ktoré malo značnú obľubu - štvorcové a srdiečkové dózy + ruličky - tento mesiac robil každý čo potreboval

dokončiť...ale skúšali sme aj Origami aj Kusudami aj Quilling...,a pár záberov z hotových výrobkov, ktorými sme prispeli

do súťaže KIC o NAJ suvenír mesta pre nové TIC...(2016)

     

   

  Májový deň "D" - dobrovoľníctva - kedy každoročne pomáhame Komunitnej Nadácii Šariš, ktorá ho organizuje

  v spolupráci s Pivovarom a MsÚ, pri vysádzaní kvetov na pešej zóne. Každý účastník obdržal od Pivovaru tričko

  s nápisom Občianska voľba a KN pripravila milé občerstvenie, ktoré dobre padlo po vykonanej práci.(2016)

 

 

 

 

 

 

   

                                                                         

Pekné májové večery počas tvorivých dielní sme využívali na zdokonaľovanie sa v technikách, ktoré už poznáme, ale skúsili sme napr. aj Hypertufu, aby si ženy vedeli skrášliť svoje záhradky vlastnoručne zhotovenými dekoráciami, nezabudli sme ani na Deň matiek pletením srdiečok a "srdcových dóz" z papiera...(2016)

                                                                                                                                                                         

 

 

                                                        

V apríli 2015 sme pomáhali spestriť program na podujatí Dobývanie Šarišského hradu, kde sme v malom stánku prezentovali výrobky ručných prác členiek, zhotovených na pravidelných stretnutiach počas Tvorivých dielní      

                               

   

     

     Marec je stále príležitosťou poďakovať všetkým ženám za ich záslužnú celoživotnú prácu v rodine i spoločnosti, pri príležitosti 8.marca - Medzinárodného dňa žien - tentokrát prítomné ženy privítal nový primátor mesta Ing.František Bartko vo veľkej zasadačke MsÚ. Kultúrnym programom prispeli deti MŠ a ZUŠ.Každá žena obdržala červený karafiát. 

 

 

I.časť výstavy "Ruky nášho mesta" v MMaG pred Veľkou nocou...výrobky žien a mužov nášho mestečka, nielen práce žien z tvorivých dielní...maľované obrazy, vyšívané obrázky, tkanie, vyšívanie  a háčkovanie, kresba ceruzou, Guilling, papierové pletenie

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Február pokračoval pravidelným mesačným stretnutím všetkých členiek na podujatí "Prešité roky"  s autorom knihy,

našim rodákom, Mgr.Jánom Rodákom a neterou prvej rómskej spisovateľky, rodáčky z nášho mestečka p.Eleny

Lackovej , kde sme si pripomenuli aj jej Život a dielo      

    

        

   Januárová činnosť ZO ÚŽS začala hodnotiacou členskou schôdzou za minulý rok. Súčasťou schôdze bola aj   

   výstavka Tvorivých dielní za rok 2014. 

      

    

    

    

 Ďalším podujatím pred koncom roka bolo stretnutie s p.Vierkou R. na tému: "Medovníky moja záľuba"...

  nielenže sme videli jej priam umelecké výtvory, ale všetky prítomné členky si mohli vyskúšať zdobenie samy.

  Odmenou za snahu bol milý zdobený medovníček. Svoje medovníčky ukázala aj ich maľovanie previedla aj p.Danka P.,

  aj od nej sme dostali malé medovníčky . ..

   .  ďalšie krásne práce s Vianočným motívom - háčkovanie,paličkovanie,frivolitky  prezentovala p.Marienka H.            

     

    

      

                   

                Počas pravidelnej záujmovej činnosti  vyvrcholila" jesenná a zimná" činnosť členiek Vianočnou výstavkou,

                ktorú si všetky členky mali možnosť prezrieť v klubovni žien na Mikulášskom posedení, ktoré sa poriada

                každoročne..                        

                    

                  

                   

                    

                 

                

                

                  

                        

                

             

              

              Pravidelne raz mesačne, či štvrťročne  majú členky možnosť pozrieť ukážku zhotovovania ikebán, ktoré predvádza predsedníčka ZO ÚŽ, p. A.Bartková     

            

 ... Naša ZO ÚŽ ako apolitická, dobrovoľná a  záujmová organizácia žien,  sa snaží  rozvíjať záujmovú činnosť

    počas klubovej činnosti - raz týždenne, pod názvom  " Tvorivé dielne" , o túto činnosť prejavuje pravidelne

    záujem  asi  tretina  našich členiek :   - darčekové tašky zo starých nástenných kalendárov,       

         

         

         falošný patchwork,

                  

            

         

                 ...  papierové pletenie,              

             

              

               

              

         

         ...  servítkova technika,

              

                                                                                                                                                                 

       ...a náš klubový "slovenský Haloween "alebo "Svetlonos", skrátka vyrezávali sme tekvice, pracovali sme

          s prírodným materiálom až z toho vznikla malá jesenná výstavka prác našich členiek:         

    

  

  

 

 

    

                                                               

  ... STRETNUTIE PO 15 rokoch s dlhoročným pestovateľom BONSAI, p. Ondrejom K.

            

                                                  

    

                                                                         

        ...A "malá" Veľkonočná výstavka prác a výrobkov, zhotovených našimi členkami - marec-apríl 2014.

            

        

             

         

          

         

        

     

  Zábery z pravidelných piatkových stretnutí pod názvom "Tvorivé dielne" s veľkonočnou tematikou - marec - apríl 2014     - Veľkonočné variácie

  

   

 

    

 

...a ženy oslovilo aj papierové pletenie...

  

                                                       

           Stretnutia žien s primátorom mesta z príležitosti 8.marca MDŽ sa nás zúčastnilo skoro 40 , a to nielen členiek ÚŽ a KD,

           ale aj obyvateliek DD, či rómskych žien.

           Po otvorení stretnutia prednostkou MsÚ a básni prednesenej členkou ÚŽ, nasledoval príhovor primátora mesta a potom

           kultúrny program žiakov ZUŠ. Družná beseda pokračovala pri šálke kávy, zákusku i poháriku vína. Ďakujeme za všetky ženy...    

             

            

                

           

           

                 

              

                                                                                                       

      Zábery z Fašiangového posedenia pri šiške (2/2014)

        

        

      

     

                        

   ... fašiangové posedenie na jarnú nôtu... o 3 týždne privítame jar...

        

   Úprava črepníkov servítkovou technikou tvorivé dielne 2014 yes

 

      

 

 

                                                                                                                                                            

... kam so zvyšnou vlnou, či popáranými svetrami?...angel

           

      

    Šijeme "chňapky"  do kuchyne - smileytvorivé dielne 2014

      

    

      

                                    

 

     Zábery z hodnotiace členskej schôdze za rok 2013 (r.2014)

      

                                               

        

        

        

     

        Tvorivé dielne - vianočné ikebany - príprava výzdoby na Vianočné posedenie 2013  

         kvetinová výzdoba stolov pred hodnotiacou  členskou schôdzou /2/2014/

 

       

        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Zábery z III.ročníka SENIOR FEST, tentokrát v mestskej knižnici, spojený s uvedením a krstom I.knihy p.Petronely Míčovej - "Zo srdca"(2013)

     

 

Deň dobrovoľníkov a vysádzanie kvetov v meste - v spolupráci s Pivovarom Šariš, mestom V.Š. a Komunitnou nadáciou

 

             

Kvetinové ikebany zhotovovali naše členky na tvorivých dielňach na rôzne príležitosti (rok 2013)

    

   

 

       

          

  

      

zábery z prejednávania Plánu činnosti ZO ÚŽ na rok 2013


      

    

  A po roku (3/2013)  opäť spomíname na odvahu 40000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktoré

  8.marca  1908 na veľkom štrajku bojovali za zrušenie desaťhodinového prac. času, proti nízkym mzdám

  a zlým pracovným podmienkam, na počesť ktorých sa 8.marec stal Medzinárodným dňom žien...

   /V r.1911 ho oslavovali prvýkrát v Rakúsku, Švajčiarsku,  Nemecku/ 

  V ČSR sa prvý sviatok MDŽ konal v r. 1921. OSN uznalo 8.marec ako Medinárodný deň  žien v roku 1975

 

                    

                   

                  

      Fašiangové posedenie pri šiškách - spomínali sme na Fašiangy kedysi  ... 2/2013           

            

           

   Deň dobrovoľníkov - vysádzanie kvetov a úprava zelene v meste, v spolupráci s Komunitnou nadáciou, Pivovarom a MsÚ  - 5/2012

  

  

  8.marec - Medzinárodný deň žien - prijatie žien primátorom mesta Ing.M.Drabom (r.2012)

        

          

   tvorivé dielne - klubová činnosť ( r.2012)

           

           

          

 

II. PLES SENIOROV 2012 - ŠARIŠ PARK a hud.skupina PROFIT

                                              

    

      

     

Čapované múdrosti - II.časť trilógie básní Jána Rodáka

   

   

Hodnotiaca členská schôdza 2012 a čítanie z TRILÓGIE básní p. Jána  Rodáka  - nášho rodáka - I.časť - Obnažené pocity

     

Mesiac úcty k starším a Týždeň otvorených dverí v klube...

   

    

Naša pomoc pri Šarišských hradných hrách (2011)

    

     

        

       

Opäť obľúbené podujatie Možno príde... a prišiel.../2009/

  

 

I.PLES SENIOROV - ŠARIŠ PARK" - 2011

     

     

                                                                      

   

  Z činnosti v roku 2011  - hodnotiaca schôdza ÚŽ a KD

     

 

 

Mesiac úcty k starším a Týždeň otvorených dverí v Klube 2011

    

Obľúbené letné 1-dňové výlety - Nýiregyháza, Tiszaújváros, ale aj Vrbov a Vyšné Ružbachy 2011

    

Jesenná výstavka ikebán 2011

    

   

              

                                    Fašiangy - country bál 2009

                   

     

                               

        ...a opäť sa blížia Vianoce ...jedna skupina žien pripravuje vianočné aranžmá na stoly a druhá  šije  vyhodeným  bábikám"sezónne oblečenie".../11/08/

        máte aj Vy zvyšné? oblečieme Vám ich..                                   

  

 

                                                                            

       

  

 

 

    Jesenné  aranžovanie  z  prírodných  materiálov  počas  klubovej  činnosti  /2008/

       

     

 

 

                                                                              

 XI.ročník súťaže Najkrajšia záhradka -  predzáhradka - okno - balkón  /V.Šariš/  - 2008

a   I.ročník  tejto súťaže v prímestskej časti -  KANAŠ  /2008/      -           

        

                                     

           

    

       

  prekrásne priečelia domov - predzáhradky i záhradky sa v Kanaši rozrastajú do krásy...                              

    ...krásne upraviť okolie svojho bydliska sa dá aj pri starších domoch, nielen pri nových... stačí len trochu fantázie a chuť do práce

            

                                          

                 

                                         

    ...čaro domova sa dá vytvoriť aj vo svahovitom teréne..

     ... žeby začal súťažiť Kanaš so Šarišom ?...

            

                                         

      Stretnutie s pani Magdou Vašáryovou - známou slovenskou herečkou, diplomatkou a autorkou kníh v rámci  podujatí

      Marec - mesiac knihy, ktoré pre nás pripravilo KIC  /2008/

                  

                                                           

VEĽKÁ NOC - KEDYSI - veľkonočná výstavka ručných prác členiek ÚŽ a KD -  2008

/tkané obrusy, koberce, vyšívané obrázky, výšivky, kraslice aj najnovšie spoločne šité plátené košíčky na kraslice/ 

   

   

  
                                                                                                                                                                                                                       

 po VI.ročníkoch fašiangových posedení a IV.ročníkoch maškarného bálu sa vydaril aj XI. FAŠIANGOVÝ MAŠKARNÝ BÁL SENIOROV/2008/                                                                                                    

      

   

         

 

                                                                                                                          

Zábery z hodnotiacej členskej schôdze ÚŽ a KD /január 2008/

    

                                       

Vianočná výstava - zdobenie vianočných medovníkov, zhotovovanie vianočných ikebán, výstavka vianočného pečiva s ochutnávkou

/12/20    

      

                                                          

       

      

                                                                                                                     

Zábery z úpravy predajných stolov  k podujatiu MIKULÁŠSKA TRŽNICA a z podujatia MOŽNO PRÍDE AJ MIKULÁŠ.. .a prišli hneď dvaja.../12/2007/  

    

   

 

TEKVICOVÁ KRÁSA  - jesenná výstava 2007    

           

       

        

         

 

                                                                                                                                                                                 

Zábery  z  X. ročníka súťaže o "Najkrajšiu  záhradku, predzáhradku, okno, balkón " /2007/, ktorú  každoročne organizuje Únia žien v spolupráci s odd.kultúry MsÚ.                                                    

          

                                    

      

K  zdarnému  priebehu  osláv  790. výr. mesta   prispeli  ženy a dôchodkyne  "aspoň trošku"  a  vyzdobili  predajné  stánky  na  pešej  zóne.

       

                                        

 Kúpele Vyšné Ružbachy - spoločný výlet  ÚŽ a KD - " super voda" pre naše  " ubolené kosti " /2006/

   

    

    

      

Prázdninové " Posedenie pri LIPE" na miestnom ihrisku /organizovalo odd.kultúry MsÚ a MO Matice slovenskej /2006/

     

    

Záber zo zaujímavej výstavy jesenných výpestkov  pod názvom " Nepodarky prírody" . /2006/  Z najväčšej tekvice bol  urobený chutný šalát .                                                    

  

      

Výstava prác s veľkonočným motívom  /2007/ - prestierania, kraslice, ikebany, skrátka všetko, čo vytvorili ruky našich žien  preto, aby sa ostatné členky mohli pred týmito krásnymi sviatkami jari inšpirovať...                                                                                                                                                                                 

     

       

       

Priestory v areáli Klubu dôchodcov si členky KD a ÚŽ  upravujú spoločne - zábery z brigády - jar 2007

   

                                                                                                                                                             

V jedno nedeľné dopoludnie nám dovolil majiteľ žrebčinca zajazdiť si na koňoch /august 2007/     

       

     

   

 PREBUDENÁ JESEŇ 2006 - zábery z nácviku speváskej skupiny a z okresnej prehliadky v Kapušanoch

        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist
aktualizováno: 06.04.2019 16:24:00